Aktuellt

Samtalsveckor

Publicerad 7 sep, 2021

Uppföljningssamtal efter inskolningar erbjuds v 37-40.

Under v 37-40 kommer vårdnadshavare till nyinskolade barn att bjudas in till ett individuellt uppföljningssamtal efter genomförd inskolning. Vi vill också följa upp den närmsta tiden efter inskolningen.