Aktuellt

EQ-tema Trygghet

Publicerad 2 nov, 2021

V 45-46 Trygghetsvandring tillsammans med barnen.

Under v 45-46 kommer vi att göra en Trygghetsvandring tillsammans med barnen. Vi går igenom förskolans alla rum och vrår där barnen vistas under dagen, samt utomhus och lyssnar in hur de upplever olika platser. Allt för att i samråd med barnen säkerställa att de känner sig trygga i och runt våra lokaler. Barnens delaktighet ger en grund för vår utvärdering och vidare arbete.